XIAN XIWUER  ELECTRONIC & INFO. CO., LTD

西安市西无二电子信息集团有限公司

RJ45-E100/4-01型

RJ45-E100/4-01型应用领域

1RJ45-E100/4-01型过电压保护器是为了通信和计算机系统中使用RJ45接口的设备专门设计的。防止由于地电位升高或线路中感应而产生的过电压对设备造成的损害。保护对象有:电话、传真机、语音系统、调制解调器(Modem)、计算机、服务器、HUB等使。

2)用RJ458线)方形接口,进行信号传输的设备。

3)适用的防雷区 LPZ2-LPZ3

               

   

保护方式               

接口       形式               

标称电压               

插入损耗               

100MHz               

标称放电电流

最大放电电流

响应时间               

1kv/μs电压保护级别(Up               

In电压保护级别(Up               

使用           温度          T               

线/线

线/               

线/线               

线/               

RJ45-E100/4-01       

1/2,3/4, 5/6,7/8               

RJ45     (8p8c)               

         5V

               

0.5dB

           300A               

           400A               

            <1ns               

            35V               

            35V               

          45V

          45V

              -20~+60

RJ45-E100/4-01               

1/2,3/6               

RJ45-E100/4-01                

4/5,7/8               

注:用户可以根据实际需要选择相应的保护方式。


分享到:
website qrcode

手机微信扫描二维码