XIAN XIWUER  ELECTRONIC & INFO. CO., LTD

西安市西无二电子信息集团有限公司
Tel:+86-29-86226884

MYL1B Type Surge Protecting Varistor

Detailed product information

Item

A

B

C

E

F

G

I

Dimensionmm

34±1

15   ±0.5

8.0±0.1

0.8±0.1

2.6±0.2

5.2±0.1

4.4±0.1


Table2 T Data

VlmA(V)

220270

330390

430470

510560

620750

8201100

Tmax

(mm)

10KA

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

20KA

40KA

65KA

14.0

16.0

17.0

18.0

21.0

24.0


Table3 HD Data

Part   No.

MYL1B-10KA

MYL1B-20KA

MYL1B-40KA

MYL1B-65KA

Hmax(mm)

54

58

Dmax(mm)

40

48


Table4 Electrical Parameter of MYL1B-10KA Type Varistor

Part No.

Varistor Vol.
  VlmA
V

Max.Continuous Vol.V

Clamping Vol.

Max.Peak current
  8/20μs 2times
KA

Energy
  2ms
  1time
A

Leakage Current
  (μA)

AC

DC

Vp(V)

Ip(A)

MYL1B-180/10

180

115

150

340

200

10

200

≤20

MYL1B-200/10

200

130

170

350

MYL1B-220/10

220

140

180

375

MYL1B-240/10

240

150

200

395

MYL1B-270/10

270

175

225

455

MYL1B-300/10

300

195

250

505

MYL1B-330/10

330

215

275

555

MYL1B-360/10

360

230

300

595

MYL1B-390/10

390

250

320

650

MYL1B-430/10

430

275

350

710

MYL1B-470/10

470

300

385

775

MYL1B-510/10

510

320

415

845

MYL1B-560/10

560

365

465

925

MYL1B-620/10

620

385

505

1025

MYL1B-680/10

680

420

560

1120

MYL1B-750/10

750

460

615

1240

MYL1B-780/10

780

485

640

1290

MYL1B-820/10

820

510

670

1355

MYL1B-910/10

910

550

745

1500

MYL1B-1000/10

1000

625

825

1650

MYL1B-1100/10

1100

680

895

1815


Table5 Electrical Parameter of MYL1B-20KA Type Varistor

Part   No.

Varistor   Vol.
  V
lmAV

Max.Continuous   Vol.

V


  Clamping Vol.

Max.Peak  

current
  8/20μs 2times
KA

Energy 2ms
  1time
A

Leakage

Current
  (μA)

AC

DC

Vp(V)

Ip(A)

MYL1B-220/20

220

140

180

375

200

20

200

≤20

MYL1B-240/20

240

150

200

395

MYL1B-270/20

270

175

225

455

MYL1B-300/20

300

195

250

505

MYL1B-330/20

330

215

275

555

MYL1B-360/20

360

230

300

595

MYL1B-390/20

390

250

320

650

MYL1B-430/20

430

275

350

710

MYL1B-470/20

470

300

385

775

MYL1B-510/20

510

320

415

845

MYL1B-560/20

560

365

465

925

MYL1B-620/20

620

385

505

1025

MYL1B-680/20

680

420

560

1120

MYL1B-750/20

750

460

615

1240

MYL1B-780/20

780

485

640

1290

MYL1B-820/20

820

510

670

1355

MYL1B-910/20

910

550

745

1500

MYL1B-1000/20

1000

625

825

1650

MYL1B-1100/20

1100

680

895

1815


Table6 Electrical Parameter of MYL1B-40KA Type Varistor

Part   No.

Varistor   Vol.
  VlmA
V

Max.Continuous   Vol.V

Clamping Vol.

Max.Peak   current
  8/20μs 1time
KA

Energy
  2ms
  1time
A

Leakage

Current
  (μA)

AC

DC

Vp(V)

IpA

MYL1B-220/40

220

140

180

375

250

40

250

≤20

MYL1B-240/40

240

150

200

395

MYL1B-270/40

270

175

225

455

MYL1B-300/40

300

195

250

505

MYL1B-330/40

330

215

275

555

MYL1B-360/40

360

230

300

595

MYL1B-390/40

390

250

320

650

MYL1B-430/40

430

275

350

710

MYL1B-470/40

470

300

385

775

MYL1B-510/40

510

320

415

845

MYL1B-560/40

560

365

465

925

MYL1B-620/40

620

385

505

1025

MYL1B-680/40

680

420

560

1120

MYL1B-750/40

750

460

615

1240

MYL1B-780/40

780

485

640

1290

MYL1B-820/40

820

510

670

1355

MYL1B-910/40

910

550

745

1500

MYL1B-1000/40

1000

625

825

1650

MYL1B-1100/40

1100

680

895

1815
      企业简介       企业动态      产品中心       人力资源       联系我们
TEL: +86-29-86226884 FAX:+86-29-86252920
Address:No. 1118,Ziqiang Road, Xi'an-710015,  China
Email:xiwuer@xiwuer.com
Email:xiwuer@ec.com.cn
Email:xiwuer@aliyun.com
website qrcode

手机微信扫描二维码